Close

Navigatie (1985)

Posted on by Minke Wagenaar

De nummers van de verdiepingen, de keuzeknopjes in de lift, de code van de substraten van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam kunnen weggelaten blijven, nadat ze er door jeugdige vandalen afgesloopt zijn. Met een automatische gids wordt de patiënt of de bezoeker naar zijn/haar bestemming geloodst en desgewenst een halt toegeroepen bij het personeelsrestaurant. Dat is over vier jaar werkelijkheid. Dan kan de door Sony ontwikkelde een draadloze stereokoptelefoon 'Pilot' op de markt gebracht worden, samen met zendsysteem van infrarode straling dat de wanden, plafonds, vloeren van klanken, gesproken tekst of muziek voorziet.

Het 'Pilot'-systeem is ontwikkeld in het projectencentrum van het Sony Telecommunicatie Laboratorium. Het is als prototype toegepast in de nieuwbouw van het centrale zenuwstelsel van Sony: de zetel van het concernbestuur. Sony is in onderhandeling met enkele projectontwikkelaars over het gebruik van 'Pilot' in hun nieuwbouwprojecten. De research is nu gericht op vereenvoudiging van het systeem zodat het kan worden toegepast in bestaande gebouwen. 'Pilot' gaat naar schatting vijf ton kosten voor een gebouw als het AMCA. 'Pilot' weet op elk moment de positie van de drager van de hoofdtelefoon en kan deze becommentariëren via de spraaksimulator van de computer die het systeem beheert. Onderdelen van het systeem zijn een lichtgewicht hoofdtelefoon met zender en ontvanger, een kabelnet van infrarode zend/ ontvangstapparatuur en een computer, die het AMCA deels al in bezit heeft.

Sony is niet de enige die werkt aan een dergelijk systeem voor gebouwen, maar het unieke van 'Pilot' is de perfectie van het systeem en de vederlichte hoofdtelefoon. De Nederlandse fabrikant Philips heeft kopzware draadloze hoofdtelefoons, zoals bleek tijdens de tentoonstelling 'Les lmmatériaux' in het Centre Pompidou, zomer 1985. Bovendien was daar een ergerlijke ruis en uitgevallen zones, zonder geluid. Maar dit  zijn kleinigheden bij het feit dat het Philips nog niet gelukt was de verschillende verblijfseenheden onderling te koppelen, zodat centrale besturing een fantasie bleef.

Via het 'Pilot'-systeem kan een variatie aan informatie aan de drager verstrekt worden, afhankelijk van de positie t.o.v. de juiste weg die de drager zou moeten kiezen. Is de drager langdurig op de goede weg dan wordt deze 'beloond' met muziek naar keuze uit het 'huis'-radioprogramma. Gaat de drager de verkeerde kant op dan volgt gesproken informatie. Volhardt de drager, da volgen er aanwijzingen. Op verboden terrein. klinktachter de drager een waarschuwende stem en wordt het beveiligingssysteem in werking gezet. Dragers die op bekend terrein zijn, bijv. personeel, kunnen de aanwijzingen uitschakelen, zodat de totale verplaatsing van het lichaam door muziek naar keuze wordt begeleid. In de toekomst biedt Pilot nog meer mogelijkheden: dan kunnen afspraken en complete agenda’s in het systeem opgeslagen worden, die dan op tijd aan de drager worden doorgegeven. Dan wordt ook de onderlinge afstand van twee of meerdere dragers uitgerekend, zodat ieder op de juiste tijd opdracht krijgt naar de afspraak te vertrekken en bijeenkomsten altijd op tijd kunnen beginnen. Het is nu alleen nog maar mogelijk drager via de kortste weg naar elkaar toe te leiden, zonder 'onderweg' tijdfactor. Bij te intensief gebruik van bepaalde verkeersroutes door het gebouw kan de computer de drager langs een alternatieve route sturen, zodat filevorming bij de liften kan worden voorkomen.

(Najaar 1985, getypt op een Olivetti Lettera 35)

Transient
Transient