Close

Archiefonderzoek

  • bouwarchief
  • kadaster
  • historische archieven
  • beeldbanken

In archieven zijn vaak interessante gegevens te vinden over het ontstaan van het gebouw, de verbouwingen, de veranderende omgeving, erfgrenzen, erfdienstbaarheden en meestal ook de oorzaken van de huidige problemen - technische en/of juridische. Tijdens deze verkenning ontstaan vaak al de contouren van een mogelijke oplossing. 

Voorbeelden zijn het historisch bouwonderzoek voor:

  • Bellamystraat 80
  • Prinsengracht 811
  • hijsbalk Hillehuis, Gabriël Metsustraat
  • Bellamystraat 89

Onderzoek naar de totstandkoming van het gebouwencomplex 'Caspar Flick' Bellamystraat 89-93 te Amsterdam, gemeentemonument. Onderzoek in opdracht van de nieuwe eigenaar.

Rechtsboven uittreksel van de kadastrale kaart uit 1896. Linksboven en midden de plattegrondtekening van de bouw van een machinekamer en ketelhuis in 1897. Linksonder een recente foto van deze uitbouwen bij de aankondiging van de veiling op 12 maart 2012. 

Hijsbalk Hillehuis, Gabriël Metsustraat, Amsterdam