Close

Kadasteronderzoek

Voor bestaande gebouwen is het kadaster een betrouwbare bron voor feiten omtrent het perceel en de opstallen. In het kadaster zijn gegevens te vinden over:

 • eigendom
 • perceelsgrenzen
 • bestemming
 • erfdienstbaarheden met heersend en lijdend erf
 • monumentenstatus
 • status bodemsanering
 • historische mutaties in eigendom, perceelsgrenzen en bestemming
 • afmetingen van de bebouwing op het perceel, bij beschikbaarheid van veldwerk
 •  

  Bellamystraat 80 Amsterdam

  Kadasteronderzoek kan een belangrijk onderdeel zijn van het bouwhistorisch onderzoek. Zowel het actuele kadaster als het historische kadaster bevat meestal een schat aan gegevens die relevant zijn voor datering, bouwgeschiedenis en gebruiksgeschiedenis van een gebouw. Zo startte het bouwhistorisch onderzoek van Bellamystraat 80 in het actuele kadaster. Elke akte verwijst namelijk naar een eerdere akte, waarmee het spoor terug in de tijd is te vinden. 

  Prinsengracht 811 Amsterdam

  Dit perceel is onderdeel van de hoekbebouwing van de Prinsengracht en de Nieuwe Spiegelstraat. Het bouwblok is aangelegd in de vierde uitleg van Amsterdam rond 1650. De landmeters van het kadaster hebben aangegeven welke muren bij welk perceel horen, gemeenschappelijk of ongedeeld. Prinsengracht 811, met no. 2086, grenst aan vijf belendingen. Dat betekende overleg met vijf buren, waarbij de gegevens uit het kadaster sturend waren voor de aard van de te treffen voorzieningen en de toerekening van gemeenschappelijk kosten.

  terug naar archiefonderzoek