Close

Instrumenten Vastgoed voor Vrouwenopvang

Voor het ontwikkelen van vastgoed voor vrouwenopvang zijn diverse instrumenten gemaakt. Onderstaande hulpmiddelen zijn het resultaat van de Proeftuin 'Vastgoed voor Vrouwenopvang'.

Transient

Effectenarena Vrouwenopvang

De Effectenarena Vrouwenopvang geeft een goed beeld van de reikwijdte en complexiteit van de vrouwenopvang. Van veel partijen is een investering nodig. De activiteiten geven zeer uiteenlopende (individuele) effecten. De uitwerking is gedaan door Minke Wagenaar en Jochum Deuten.

Ideeënschrift

In het ideeënschrift staan zes ideeën voor vormen van vrouwenopvang en bijpassend vastgoed. Ook wordt de maatschappelijke meerwaarde beschreven. Samengesteld door Ingrid de Moel.

Rekenmodel

Wat zijn de kosten voor en de opbrengsten van vastgoed voor vrouwenopvang? Daarin krijgt u inzicht met dit rekenmodel. Kijk hier voor een voorbeeldberekening voor een complex dan wel een woning. De rekenmodellen zijn opgesteld door George Muller.

Bouwinformatiemodel

Het doel van het model is effectieve communicatie: van elk vakgebied komt de kennis en kunde samen. Centraal staat de ABCOM: de geïntegreerde 'cockpit', voor opslag, uitwisseling, visualisatie en presentatie. Het model is ontwikkeld door Minke Wagenaar in samenwerking met ABCYBRICS (adviesbureau voor het faciliteren van projectsturing, projectbeheersing door actieve opslag en uitwisseling van data).