Close

Bellamystraat 59-65 te Amsterdam

  • restauratie voorgevels
  • renovatie woningen en installaties
  • nieuwbouw achterhuizen
  • comfortverbetering d.m.v. thermische isolatie, warmteterugwinning, zonnepanelen
  • funderingsherstel

Transient

Een rijtje van vier huizen met in totaal tien éénkamerwoningen van elk minder dan 40 m2 oppervlak bevonden. De bewoners van no. 63-65 hebben het initiatief genomen om hun 'krotten' met sloopnominatie te renoveren en lieten Minke Wagenaar een projectvoorstel opstellen. De eigenaar, de gemeente Amsterdam, zag dit experiment wel zitten werd medeopdrachtgever, heeft de opstallen verkocht aan de vereniging en de grond in erfpacht uitgegeven. Bellamystraat 63-65 is ontwikkeld als een 11-kamerwoning waarin twee gezinnen uit één familie wonen. Het begon met vier volwassenen en vier kinderen, nu wonen er zes volwassen uit twee generaties. Bellamystraat 59 en 61 zijn ontwikkeld als afzonderlijke eengezinswoningen met werkruimte aan huis.

 klik op afbeelding voor projectdocumentatie

klik op afbeelding voor projectdocumentatie

1997 Eervolle vermelding van de  Stedelijke Woningdienst Amsterdam
voor het project Bellamystraat 59-65 te Amsterdam:
- Voorbeeldplan Duurzaam Bouwen
- genomineerde Voorbeeldplan Bouwen op maat

  • hergebruik bestaande voorraad
  • zonnecollectoren
  • grijswatercircuit
  • HR ketels
  • EnergiePrestatie 1.15  (EP eis = 1.4)

2002 artikel in: Hout in de Bouw #1#02 jrg 3 over Bouwen met eiken

terug naar overzicht projecten
terug naar collectief opdrachtgeverschap