Close

Advies

  • vastgoedadviseur instellingen en ondernemingen
  • advies over programma van eisen
  • haalbaarheidsonderzoeken


Adviseur vastgoed voor ondernemingen en instellingen

Ondernemers zijn personen die heel goed weten wat ze doen en waarom ze ondernemer zijn. Ze zijn goed in hun vak: wijnhandel, slijterij, restaurant, catering. Een goeie accommodatie is voor hen vaak niet meer dan een basisvoorwaarde en zodra die is vervuld, verdwijnt de aandacht ervoor op de achtergrond. Starters zijn vaak nog op zoek naar een locatie. Ze zijn echter heel goed in staat om zelf een potentiële  locatie te beoordelen op bereikbaarheid, potentiële klanten, zichtbaarheid en alle andere belangrijke aspecten. Ik wordt als adviseur ingeschakeld om het technische deel te beoordelen en de potentie van het gebouw zelf in kaart te brengen, om de 'do's and don'ts' van die plek aan te geven. 

Transient

Yes We Canteen
2012-

Sinds de zomer van 2012 ben ik vastgoed adviseur van Yes We Canteen van Maaike de Reuver en Charlotte van Leeuwen - twee ondernemende (ex-)studenten. Yes We Canteen is door DUWO uit Delft uitgenodigd om hun carteringconcept uit te rollen in het studentenrestaurant/-café van het nieuw te bouwen International Student House op de nieuwe campus van de TU Delft. 

De foto's zijn afkomstig van de Facebook pagina van Yes We Canteen.
www.yeswecanteen.nl

 
 Download  hier  de folder met de samenvatting
Download hier de folder met de samenvatting

Federatie Opvang
2009-2012

Het project Huisvesting Vrouwenopvang is onderdeel van het Verbeterplan VO dat op 30 oktober 2008 werd gepubliceerd. In dit project is een Landelijk Programma van Eisen ontwikkeld voor de locaties van de vrouwenopvang. Het doel is om landelijke eisen en wensen ten aanzien van de nieuwe huisvesting inzichtelijk, gestructureerd en onderbouwd vast te leggen, zodat deze overgedragen kunnen worden naar de andere bij het huisvestingsproces betrokken partijen. Ik was adviseur van de betreffende projectgroep en heb onderdelen van dit programma geschreven, waaronder een passage over flexibiliteit in gebruik en gebouw. In 2009 gaf ik een landelijke workshop aan medewerkers uit de VO. Op 8 april 2010 vond in Leiden de landelijk Vastgoeddag VO plaats, die ik samen met Ingrid Rebel heb georganiseerd in opdracht van de Federatie Opvang.

Werkbezoek Veldhof Vleuten-De Meern Utrecht

Meer weten?

Over het programma van de Proeftuin Vastgoed voor Vrouwenopvang en de hiervoor ontwikkelde instrumenten zijn aparte webpagina's gemaakt. Vrijwel al het materiaal is hier ook te downloaden.

Vastgoed voor Vrouwenopvang
2008-2010

In het verlengde van mijn onderzoek 'Van Huis en Haard' werd op 23 mei 2008 de Proeftuin Vastgoed voor Vrouwenopvang geïnitieerd door Marc van Leent namens de Kopgroep Maatschappelijke Voorzieningen en Vastgoed. De Proeftuin bestond uit zeven lokale pilots, waarbij teams van gemeente, woningbouwcorporatie en de instelling voor vrouwenopvang met elkaar aan de slag gingen om een nieuwe accommodatie te realiseren. De Proeftuin ondersteunde deze processen met workshops en werkbezoeken. Ik was verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Het doel was om al lerende tot een doorbraak te komen en een nieuw type accommodatie te realiseren, waardoor de hulpverlening aan de vrouwen en kinderen sterk verbeterd gaat worden. De Proeftuin Vastgoed voor Vrouwenopvang werd op 17 september 2010 met een manifestatie in 'De Kamers' te Amersfoort-Vathorst afgesloten.

Transient