Close

Buitenverblijf 'Loofrijk'

Restauratie voormalig buitenverblijf 'Loofrijk' 2000-2005 - Bellamystraat 80 te Amsterdam NL

Transient

Het voormalig buitenverblijf Loofrijk werd na 1723 en voor 1730 gebouwd door de Amsterdamse kamerbehanger Pieter Stevens. Het huis was lange tijd vrijstaand in een grote pleziertuin en had de toegang gericht op het noorden en met uitzicht op de Westertoren. Tussen 1795 en 1875 werd de oriëntatie van het huis omgekeerd naar het zuiden. In 1876 en 1884 werden er aan weerszijden huizen tegenaan gebouwd. Vanaf die tijd staat het huis in de straatwand en verdween de aanduiding buitenverblijf en de eigen naam Loofrijk. Tot het jaar 2000 dacht men dat het huis uit circa 1850 stamde, maar uit het bouwhistorisch- en archiefonderzoek van Minke Wagenaar bleek dat het huis veel ouder is en daarmee het oudste huis in de Bellamybuurt en ook één van de oudste huizen van Oud-West.

De resultaten van dit onderzoek waren de aanleiding voor een aanwijzing tot gemeentelijk monument, restauratie van het totale voorhuis in plaats van uitsluitend de voorgevel en de gewenste uitbreiding los te koppelen van het voorhuis in een nieuw te bouwen achterhuis.

Ook waren de uitkomsten van het onderzoek aanleiding tot het opstarten van een onderzoek naar de stedebouwkundige geschiedenis van het historische deel van de Bellamybuurt. Op basis hiervan nam ik in 2003 het initiatief tot het project 'De Bellamybuurt: een dorp in de stad' dat resulteerde in een (niet gepubliceerde) atlas in 2006. In 2012 is De Bellamy Atlas gepubliceerd, met daarin essays, kaarten en foto's over de transformatie van deze Amsterdamse voorstad. 

Foto's van het restauratieproject zijn hier te zien op Flickr.com.

terug naar restauratie

terug naar projecten